Gemeente­­raads­­ver­kie­zin­gen Gorin­chem op 16 maart

Deze verkiezingen gaan over mensen. Over jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht, de verpleegkundige, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in Gorinchem. Gorinchem is een fantastische stad om te wonen, te werken en te verblijven. De stad groeit. Voor ChristenUnie | SGP is het belangrijk dat Gorinchem een stad met menselijke maat blijft. We geloven in een stad waar het niet gaat om ‘ik’ maar om ‘wij’. We willen een stad waarin we omzien naar elkaar. Een stad die leefbaar is, ook voor een volgende generatie.

Al eeuwen ligt Gorinchem op een strategische goed bereikbare plaats tussen rivieren en wegen. Dit heeft veel voordelen, maar helaas ook nadelen. Wie ergert zich niet als het verkeer in Gorinchem vastloopt, wanneer een brug open gaat? Wij willen niet alleen de fysieke verbindingen tussen wijken verbeteren, maar ook verhoudingen tussen inwoners bevorderen. Het is belangrijk dat voorzieningen toegankelijk blijven. Gorinchem is een stad waar mensen zich thuis moeten voelen. Juist in een tijd van sterke polarisatie in politiek en samenleving willen we verbindend zijn naar elkaar en de samenleving. Niet voor onszelf maar voor de ander. Samen voor Gorinchem

Top 5 kandidaten

v.l.n.r. #2 Richard Meijer (SGP), #4 Frank Barth (SGP), #1 Maarten de Pagter (ChristenUnie),  #6 Marjo Molengraaf (ChristenUnie), #3 Anselm Krol (ChristenUnie)

10 Speerpunten

Loader image

Een verzorgde buurt draagt bij aan een sterke veilig­heids­beleving. Genoeg openbaar groen, speel­tuintjes, plekken om elkaar te ont­moet­en maken dat het goed leven is in onze stad.

Meer starters en generatie woningen zorgen voor meer variatie in woningaanbod. Doel: voor elke beurs en levensfase is er een woning.

Wij zien het als belangrijke taak om goed voor de aarde te zorgen. Daarom willen we groene en schone straten, gezonde lucht, schone energie, een circulaire economie, duurzaam (openbaar) vervoer.

Onderwijs en bedrijven hebben elkaar nodig. Ons ideaal is dat zij samen optrekken om vakmensen op te leiden voor nu maar ook voor morgen.

We staan voor een overheid die open, betrouwbaar, transparant en toe­gankelijk is. Gemeen­te­lijke voor­zieningen en diensten zijn ook toegankelijk voor mensen zonder computer en/of internet.

Een meerjarig sluitende begroting is vanzelf­sprekend.

Gorinchem is een unieke, prach­tige vestingstad. Wij zijn zuinig op de historische plekken en gaan voor een breed cultuur aanbod en het sti­mu­leren van eco-vriendelijke vormen van toerisme.

Jongeren zijn het waard om te koesteren. Zoekend naar een weg voor henzelf in deze wereld, gunnen wij hen ge­noeg ‘veilige’ plekken waar zij hun verhaal kunnen doen.

Snelle en veilige fiets­­ver­bin­­dingen moeten ertoe leiden  dat mensen eerder voor de fiets kiezen. We zetten sterk in op de verduur­zaming van het vervoer.

Ieder mens heeft anderen nodig, want samen kunnen we méér. Dat vraagt con­tinu investeren in gezinnen, nieuw­komers, gerechtig­heid en veiligheid. Zorg dient beschik­baar te zijn voor een ieder die dit nodig heeft.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Download het volledige verkiezingsprogramma van
ChristenUnie SGP voor de raadsperiode van 2022 tot 2026.

Is het lezen van het verkiezings­programma lastig? We hebben ons programma ook voor je ingesproken. Klik op de knop hiernaast, dan opent een popup-scherm met afspeelknoppen voor alle hoofdstukken uit ons programma.

Kandidaten

Maarten de Pagter (ChristenUnie) is de lijsttrekker van ChristenUnie SGP voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Richard Meijer (SGP) neemt de tweede plek op de lijst in. Op nummer 3 staat Anselm Krol (ChristenUnie). Dit betekent dat de kandidatenlijst aangevoerd wordt door politieke nieuwkomers. Ga naar alle kandidaten.

Maarten de Pagter

Maarten de Pagter

ChristenUnie

Richard Meijer

Richard Meijer

SGP

Anselm Krol

Anselm Krol

ChristenUnie

Campagneagenda

Loader image

Veilige en snelle fietsverbinding begint met een veilige fiets.

Een speerpunt van de ChristenUnie SGP Gorinchem is: Veilige en snelle (fiets)verbindingen. Dat begint met een veilige fiets. Daarom willen we jou aanstaande zaterdag 26 februari helpen met de controle van je fiets en kleine reparaties, zoals kapotte fietsverlichting of lekke band. We staan voor je klaar met raad en daad. Je kunt ons vinden tussen 10.00 en 12.00 uur voor het Piazza Center aan de ingang van het Kruidvat en tussen 13.00  en 15.00 uur op het Dr. Wiardi Beckmanplein voor de Plus supermarkt. Je bent welkom voor een fiets reparatie of advies.

Naar het stembureau!